PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING GIJS WEEHUIZEN FOTO’S

27 MEI 2021

Mijn identiteit in deze is GIJS WEEHUIZEN FOTO’S een eenmanszaak ingeschreven bij de KvK onder nummer 55778208.

Ik ga zo zorgvuldig mogelijk om met uw gegevens.

Inventaris. Ik sla de volgende gegevens van u op: bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), website, data van afspraken, e-mailwisseling en bankgegevens.

Uw gegevens worden opgeslagen in het kader van het uitvoeren van uw opdrachten. Het resultaat van die opdrachten is soms en dan anoniem zichtbaar op mijn website of social media voor marketing doeleinden, in het kader van “uitvoering van overeenkomst” en “gerechtvaardigd belang”.

Gevoelige persoonlijke informatie wordt niet opgeslagen, zoals geloof, politieke voorkeur ect. Simpelweg omdat ik die niet nodig heb voor mijn bedrijfsvoering.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

De website maakt gebruik van statistieken die het verkeer op de website bijhouden en voor een dag bewaard. Dit gebeurt anoniem.

Uw gegevens worden opgeslagen in mijn offline boekhouding, e-mail programma en agenda. Deze programma’s en bijbehorende gegevens zijn beschermd met beveiligingsmiddelen volgens de actuele stand van de techniek. Op mijn website zijn geen persoonlijke gegevens opgeslagen en ook maak ik geen gebruik persoons gerelateerde cookies.

Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaatsvindt zonder mijn toestemming.

U hebt het recht de gegevens die ik van u heb opgeslagen in te zien, voor zover die onder de wet AVG vallen. Een reactie volgt binnen vier weken.

Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst en afbeeldingen, zijn eigendom van Gijs Weehuizen en worden beschermd door de internationale auteursrechtwetgeving. Elk ongeoorloofd gebruik, inclusief maar niet beperkt tot het kopiëren, reproduceren, publiceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren van deze inhoud in welke vorm dan ook, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gijs Weehuizen.

 

Scroll Up
NL - EN